choreografie

maandelijkse lessen

MAANDELIJKSE LESSEN - hoe het werkt:
Één keer in de maand volg je een intensief lesweekend waarin wordt gewerkt aan een doorlopende choreografie. Aan de hand van de betreffende palo wordt dieper ingegaan op techniek, expressie en basiskennis (zang, compás, geschiedenis, etc.).  
De overige weken kunnen leerlingen zelfstandig het materiaal oefenen en doornemen. Eventuele vragen of moeilijkheden worden dan weer in het volgende lesweekend opgepakt.

Doordat leerlingen het hele jaar door zelf actief het lesmateriaal onderzoeken en uitwerken, wordt zichtbaar vooruitgang geboekt op gebied van techniek, uitstraling en algemene flamencokennis. 
Wie het leuk vindt om op het podium te staan kan aan het einde van het lesjaar schitteren tijdens de eindvoorstelling(en).

2023/2024

SEGUIRIYA (midden tot gevorderd niveau)
Balanceren tussen kracht en kwetsbaarheid, controle en overgave,  terughoudendheid en explosie; de seguiriya is een uitdagende stijl.
Naast bovengenoemde elementen zullen we werken aan het volgen van de zang en het beheersen van het kenmerkende (en soms verraderlijke) compás. 

PLANNING 2024:
Maandelijks lesweekend
zaterdag & zondag 11:30 - 13:30

20 & 21 januari
17 & 18 februari
23 & 24 maart
20 & 21 april
25 & 26 mei
juni nog te bepalen

Kosten: 70€ per maand (hele seizoen)*

*N.B: Je geeft je in principe op voor het hele seizoen en betaalt dan elke maand, óók als je soms een les moet missen. Tijdens het seizoen opzeggen kan op ieder moment met een termijn van minimaal 2 weken.
Bekijk hieronder de algemene voorwaarden voor details over verzuim, opzegtermijn, etc.

 Aanmelden: info@studioporcelijn.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN MAANDELIJKSE LESSEN:

• De lessen zijn ingericht om als serie te worden gevolgd. Na aanmelding en betaling van de eerste maand wordt voor jou een plaats gereserveerd voor het hele seizoen (september t/m juni).

• Het maandelijkse lesgeld omvat de lessen, regelmatig live begeleiding (gitaar en zang), een complete choreografie en toegang tot het video- en audiomateriaal uit de lessen.

• Indien je (een deel van) een bepaald lesweekend niet aanwezig kunt zijn, blijft het volledige maandbedrag verschuldigd, ongeacht de reden van verzuim. 

• Inhalen van gemist lesmateriaal kan aan de hand van de video- en geluidsopnames uit de les.

• Video- en geluidsopnames uit de lessen zijn alleen bedoeld voor leerlingen van de desbetreffende les of cursus en mogen niet openbaar worden gemaakt (bijv. via facebook, youtube e.d.) of worden gedeeld met mensen die niet deelnemen aan de lessen.

• Als de docent genoodzaakt is een lesdatum te wijzigen en je hierdoor niet aanwezig kunt, zijn betaal je geen lesgeld mits je binnen 2 weken na de aangekondigde wijziging je afwezigheid per e-mail bij de docent hebt gemeld. 


• Tussentijds opzeggen kan op ieder moment per mail, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

• Het volledige maandbedrag dient voorafgaand aan ieder lesweekend te zijn ontvangen op rekeningnummer: NL50INGB0004930406 t.a.v. Tamar Porcelijn o.v.v. naam leerling + betreffende maand.

© Copyright 2024 Tamar Porcelijn

AI Website Maker